AFRODITE

 

Afrodite

Presentazione »

'N CELU leggi testo

UN SECULU MI PARI leggi testo

LERU LERU leggi testo

DDU MAZZI DI CIURI leggi testo

SCUSATI AMICI leggi testo

ANNUZZA BEDDA leggi testo

SIGNURUZZU FACITI BON TEMPU leggi testo

FANTASIA POPOLARE N.1 (strumentale)

NICA...SAI...DUMANI leggi testo

Nun mi cuntari lu tò lamentu,
Nun mi siddiari ca nun ti sentu.
E' già tant' anni ca mi turmenti,
Li stissi storii,lu stissu nenti.
Ma chi mi cunti:ti nni vò iri,
Poi ti nni penti e vò ristari.

Restu cca,
La stidda dintra l' occhi nun mi l' ha stutari;
Restu cca,
La musica chi cantu nun mi l' ha stunari.
La luna chiana e 'nsina a la matina resta cca;
Restu cca,la navi affunna ccu li marinari.

Terra di foddi e di viulenti,
Terra 'n putiri di li briganti.
Nun mi spiari19 si c' è spiranza
si voi ti 'mprestu la me' gnuranza.
Unni mi scura forsi m' agghiorna,
robba ricamu ppi ccu nun torna.

Restu cca,
La stidda dintra l' occhi nun mi l' ha stutari;
Restu cca,
La musica chi cantu nun mi l' ha stunari.
E la Muntagna brucia eppuru a nivi è sempri dda;
Restu cca,li figghi muti a matri li sapi capiri.

Chisti su tempi ricchi di lupi,
Semu di pezza comu li pupi,
Mi manca l' armu e la valia,
E ccu mi tocca,m' allurdia.
Sugnu di sali,menzu animali,
aceddu stranu, sicilianu.

Restu cca,
ppi ccu mi voli sentiri cantari.
Restu cca,la casa è sula e mi tocca abbaiari.
Unni lu malutempu dura tuttu u tempu è sempri cca.
Restu cca,l' ossa de' ficurinia nun mi li sputari.

Testo e Musica di Carlo MURATORI

Questo progetto nasce e matura nel 1986. Finita l'esperienza con I Cilliri, ho cercato per anni forme e linguaggi che dessero il senso di una continuità con la musica popolare. Con il gruppo avevo assaporato le peculiarità della musica di tradizione orale siciliana, e ne avevo percorso alcuni possibili itinerari reinterpretativi. Adesso, finita quell'epoca, avevo la pressante esigenza di dare sfogo alla mia creatività, utilizzando, al contempo, il linguaggio a me molto caro. I brani sono quasi tutti di mia composizione, tranne due traditionals: Signuruzzu faciti bon tempu (canto delle donne dei marinai) e Scusati amici (canto delle lavandaie). Gli arrangiamenti risentono della contaminazione di due miei amici dell'area jazzistica siracusana: Antonio Canino, pianista e Francesco Branciamore, batterista. Alle registrazioni collabora Fabiana Atanasio come vocalist. Il disco viene registrato nel gennaio 1987 alla PDR di Catania ed esce come autoproduzione nel maggio dello stesso anno.

Nica sai dumani tornu,Nica sai dumani.........
Vestiti di jancu ca mi piaci ssu culuri.
E ppi strata ‘n ciuri ti vogghiu pigghiari ‘n ciuri.
E quannu t’ancontru ti lu voiu arrialari.
E quannu mi partu ppi vasariti nun m’allatari.

Nica si sulu ‘n sonnu
Iu dumani no,nun tornu.
Nica ancora un annu
La luntananza sta finennu.
La notti sta passannu
Lu viri Nica sta ‘gghiurnannu.

Nica vasimi li figghi,Nica li me figghi
L’ancili li santi e lu Signuri li pozza aiutari.
‘Nsemi a tia chi sempri ju disiu,Nica amuri miu.

Testo e Musica di Carlo MURATORI

Ti rialu ddu mazzi di ciuri
se mi dici ch’esisti l’amuri.
Se mu dici mi nni fai priari
se mu duni ti dugnu li ciuri
se mu duni ti dugnu li ciuri.

Ti rialu ddu mazzi di rosi
se di maggiu poi arriva lu misi
Se mi vardi mannannimi vasi
se mi duni ti dugnu li rosi
se mi duni ti dugnu li rosi.

Ti rialu na vita d’amuri
se mi strinci e ti fai tuccari.
Li minnuzzi mi toccanu u cori
se mi duni ti dugnu li ciuri
se mi duni ti dugnu li ciuri.

Ti rialu na bella canzuna
se mi mostri lo tò peddi fina;
Se nn’agghiorna abbrazzati a matina,
partu tornu e ti portu la luna
partu tornu e ti portu la luna.

Testo e Musica di Carlo MURATORI

E Signuruzzu miu faciti bon tempu
haiu l’amanti miu mmenzu di lu mari.

L’arvuli d’oru e li ‘ntinni d’argentu
La Marunnuzza mi l’avi aiutari.

Chi pozzanu arrivari ‘nsarvamentu
Comu arriva na littra ma a fari

Cci a mettiri ddu duci paroli
Comu ti la passatu mari mari.

Assira na ddu lettu era curcata
E Pippinedda chi cuntava l’uri
E l’acqua chi chiuvia era ilata
Comu ti l’ha passasti amuri amuri.

*** STROFA SCRITTA DA CARLO MURATORI ***
Assira la me tavula era cunzata
E Pippinedda e iu ristammu suli
Ccu chiantu chi cadia scuro’ a iurnata
Comu ti l’ha passatu mari,mari.

Testo e Musica tradizionali di anonimo
Musica di Carlo MURATORI

Criri criri Annuzza bedda,
ca lu munnu è ‘na vanedda,
d’unni si affacciata tu :
zoccu passa ‘n torna chiù

Si tu ridi ‘n suli russu
ti cumpari ‘ntra lu mussu.
Quannu chianci, amuri miu,
‘n celu chianci macari Diu

E stasira l’aria è fina,
c’è la brizza da marina;
puru la luna ‘n celu chianò...
Dormi figghia e fa’ la vò.

Dormi dormi Annuzza bedda
ca lu munnu è‘na cruvedda.
C’è lu marciu e c’è la virtù:
Quannu crisci cci si puru tu.

Testo e Musica di Carlo MURATORI

Scusati amici si nun cantu bonu
su picciridda e la vuci mi trema.

Si mi rati a manciari e vinu bonu
ca iu vi cantu ccu vuci sirena.

Mi dati un gottu di stu vinu bonu
o puramenti muscateddu finu.

Mi lu mittiti ‘ntra na tazza d’oru
ca iu vi cantu ‘nsina a lu matinu.

Testo e Musica tradizionali di anonimo

Leru leru leru le canta ancora insieme a me.
Leru leru leru là la tua voce è musica.

Ho due ali di cartone per volare su
su una terra di sirene sopra il mare blu.
Sopra zagare inodori oramai per metavolozze di colori che sbiadiscono.

Leru leru leru le canta ancora insieme a me.Leru leru leru là la tua voce è musica.
La mia maschera di cera l’ho sganciata a Sud,mentre il vento africano mi sospinge a Nord.

Ma a vederti allontanare ho un fremito da shock,quando incrocio un cormorano nel suo strano look. Leru leru leru le canta ancora insieme a me.Leru leru leru là la tua voce è musica.

Testo e Musica di Carlo MURATORI

La me genti occhi calati
lacrimi mai ‘n terra nun cadunu.
Bedda isulana occhi di ventu
basta taliariti sulu ‘n mumentu.

Manu ccu manu vola ccu mia
‘N celu fra suli,stiddi e nuvuli a culuri
‘N celu ansemi a li prieri
e all’acqua ca di jornu chiana di lu mari.

‘N celu ccu l’ali janchi vola sta canzuna
E ‘n celu sta terra s’alluntana
si strinci sempri chiù;
ma quannu poi scumpari
la cerchi e nun c’è chiù,
ma quannu poi scompari
mi resti sulu tu.

Testo e Musica di Carlo MURATORI

Un seculu mi pari chi un la viu,
Un seculu chi cca m’abbannunau.

Un seculu chi avvampu e la disiu,
Mancu lu so ritrattu mi lassau.

Moru di pena e moru di siddiu,
L’urtima stidda di ‘n celu cuddau.

Lu chiantu ‘nti lu pettu mi finiu,
St’arma ppi lu gran chianciri siccau.

Testo e Musica di Carlo MURATORITorna alla discografia

PROSSIMI EVENTI

Nessun concerto inserito

Consulta tutte le date